بهترین کانال های کرمان

کانال روبیکا روستای گوبین ( گوغر بافت کرمان) گردو گیلاس

کانال روبیکا روستای گوبین ( گوغر بافت کرمان) گردو گیلاس

روستای گوبین گوغر بافت کرمان درختان گردو گیلاس زردآلو و4بقاع متبرکه:امامزاده جعفر_امامزاده سیدمحمود_امامزاده محمد_شاه خواهران گوبین ۳۰kmشمالغربی بافت و۱۰km شرقی گوغراست ارتفاع 2700متری Sapp.ir/goobin ادمین @goobin T.me/gobin

مشاهده کانالکانال روبیکا روستای گوبین ( گوغر بافت کرمان) گردو گیلاس
کانال تلگرام
کانال روبیکا
تبلیغ کانال