بهترین کانال های ملی

کانال روبیکا بنیاد ملی سبک زندگی سالم

کانال روبیکا بنیاد ملی سبک زندگی سالم

پروفسور کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و موسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم. هدف بنیاد ترویج سبک زندگی سالم یعنی سلامت جسمی روحی روانی مردم و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور می باشد.‌ بنیاد را حمایت کنید تا مردمی سالم و کشوری زیبا و محیط زیستی سالم داشته باشیم.

مشاهده کانالکانال روبیکا بنیاد ملی سبک زندگی سالم
کانال تلگرام
کانال روبیکا
تبلیغ کانال