بهترین کانال های مدیریت

کانال تلگرام مدیریت پروژه و ساخت_علیرضا آرام

💯 کانال تخصصی مدیریت پروژه و ساخت ( علیرضا آرام) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💠ارشد مدیریت پروژه و ساخت 💠دکتری مدیریت پروژه و ساخت ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔰 اخبار کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۲ 🔰 منابع 🔰جزوات برتر 🔰مشاوره ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ پاسخگویی به سوالات و راهنمایی: @kavehhs

مشاهده کانالکانال تلگرام مدیریت پروژه و ساخت_علیرضا آرام
کانال ایتا خیریه مادر

کانال ایتا خیریه مادر

خیریه «مادر» باتوسل به مادر دوعالم وبه منظورحمایت از نیازمندان سیستان ایجادشده شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۸۷۸۲۸۱۳ بانک رسالت به همین منظور درنظرگرفته شده لطفا پس از واریز وجه با مدیریت گروه خانم فاطمه سارانی ۰۹۱۵۹۵۷۱۹۹۵ دررابطه با نحوه تخصیص وجه در تماس باشید🤝

مشاهده کانالکانال ایتا خیریه مادر
کانال تلگرام
کانال روبیکا
تبلیغ کانال