بهترین کانال های شیرینی

کانال تلگرام شیرینی خانگی بهار

🆔️ ایدی تلگرام:@Trafell 💟 اینستاگرام:cake.bahar56 📣〰 شیرینی سرای بهار🌸 به مکان جدید خود واقع در : خیابان مفتح “”نبش مفتح۲” انتقال یافت. ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه 🗓 🌕 صبح ۹:۳۰ تا ۱۳ 🌗 عصر ۱۷ تا ۲۲ جمعه ها 🗒 🌒 عصر۱۷ تا ۲۲

مشاهده کانالکانال تلگرام شیرینی خانگی بهار
کانال تلگرام
کانال روبیکا
تبلیغ کانال