بهترین کانال های شعر

کانال روبیکا جرعه ای شعر و پاره ای دل نوشته

کانال روبیکا جرعه ای شعر و پاره ای دل نوشته

🌾 ما به تدریج نوشتیم و نویسیم ز عشق💕 🍂️ سروده ها، دل نوشته ها، متن ها و … کتاب ها: شالیزار ، کمی باران ببار ، دو کتاب آماده برای چاپ: غزل های من، دلنوشته های یک معلم 🌾️ حمیده عسکری.ب (باران) ♦️ کپی با ذکر نام نویسنده، نشانگر شخصیت والای شماست.

مشاهده کانالکانال روبیکا جرعه ای شعر و پاره ای دل نوشته
کانال تلگرام
کانال روبیکا
تبلیغ کانال