بهترین کانال های ترجمه

کانال روبیکا قرآن باترجمه صوتی فارسی

کانال روبیکا قرآن با ترجمه صوتی فارسی

هر روز یک صفحه قرآن باترجمه صوتی فارسی در این کانال بارگزاری می شود. بیاییم ناشر آیات الهی باشیم. کانال قرآن با ترجمه صوتی فارسی در پیام رسان روبیکا: ارسال پیشنهاد و انتقاد به شماره: ۰۹۱۵۳۱۲۲۰۵۶

مشاهده کانالکانال روبیکا قرآن با ترجمه صوتی فارسی
کانال تلگرام
کانال روبیکا
تبلیغ تلگرام
تبلیغ روبیکا